Wednesday, June 20, 2012

သူျပန္လာေတာ႔မယ္


01-၀တ္ျပဳခ်ိန္-ေစာ၀င္းလြင္
02-ေလာကသား ကမၻာ
03-သူလာေတာ႔မယ္-ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း
04-ေက်နပ္ၿပီ-Bosco
05-သံုးပါးသစၥာရွင္-ေရဗကၠာ၀င္း
06-အသံုးျပဳမူပါ-မင္းသံုးပါးလူငယ္
07-မယ္ေတာ္သခင္မ-ဇိုင္းမယ္
08-လိုက္မမီတဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္း-ေစာဖိုးခြာ S.Rock
09-စာတန္ရဲ႕ သကၤ်ိဳင္းကုန္း-ထူးအယ္လင္း
10-အေမစိတ္ခ်မ္းသာေစမယ္-ဒီးေလး
11-မွာတပါး-မင္းသံုးပါးလူငယ္

Thursday, June 7, 2012

ကၽြႏု္ပ္၏ အလုိအပ္ဆံုးဟာ ကုိယ္ေတာ္သာ

01-သခင္ႏွင့္အၿမဲပဲအသက္ရွင္မည္ - ေခ်ာစုခင္
02-ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလားလွ်ံလ်က္ရွိပါ၏ - ေဂ်မုိး (ခ) ခုပ္ပီး
03-အစဥ္ခ်ီးမြမ္းမည္ - ဆုန္သင္းပါရ္
04-သင့္ကုိခ်စ္သည္ - L.လြန္း၀ါ
05-ကၽြႏ္ုပ္၏ အလုိအပ္ဆံုးဟာ ကုိယ္ေတာ္သာ - ေလးေလး၀ါး
06-မစုိးရိမ္ႏွင့္အားယူပါ - ဦးညြန္႔လွ
07-ကၽြႏ္ုပ္ယံုသည္ - မီးမီးခဲ
08-အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ျပင္ဆင္ပါ - စျမတ္ႏုိး
09-၀ိညာဥ္မုိး - ေရဗကၠ၀င္း
10-ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါလား - စံပီး
11-ခ်ီးေျမႇာက္ကုိးကြယ္စုိ႔ - ဇမ္ႏူး
12-သာ၍နီးေစပါ - ရိန္မုိး

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ

Tuesday, June 5, 2012

တိုး၍နားလည္ ထပ္ဆင္႔ခံစား
01-၀ိညာဥ္မ်က္စိဖြင့္ေပးပါ - Smaller
02-ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ကုိယ္စြမ္းရွိသမွ် ကုိးကြယ္မည္ - Glory
03-ယခုဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပါ - ေခ်ာစုခင္
04-အေသြးေတာ္တန္ခုိး - ေစာ၀င္းလြင္
05-တုိး၍နားလည္ ထပ္ဆင့္ခံစား - နန္႔ခႏုတ္ေဖာင္
06-ခ်ီးမြမ္းရာအရပ္ - Brayton Youth
07-ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိခ်င္ - Fanny
08-သခင္ႏွင့္အတူရွိတဲ့အသက္တာ - စံပီး
09-နာမေတာ္ဘုန္းႀကီးပါေစ - Everglades
10-အခြင့္မေပးပါ - L.လြန္း၀ါ
11 သခင္သိေနတာ - Brayton Youth
12-ကၽြႏ္ုပ္ဆာငတ္ - လင္းဒါ
13-ခ်ီးေျမႇာက္ကုိးကြယ္မည္ - ဖုိးေထာင္၊ မုိင္နႏၵာေအာင္
14-ငါ့ေက်းဇူးသည္လံုေလာက္၏ - မန္းထြန္းျမ
15-ခ်ီးမြမ္း၍ ဂုဏ္ျပဳမည္ - Everglades

Monday, June 4, 2012

ကမ္းလက္

01-ကမ္းလက္-မ်ိဳးႀကီး၊ေနာေနာ္၊စံပီး၊ေဂ်မိုး

02-ေမးခြန္းတစ္ခု-စံပီး
03-သတိရလိုပ္ပါ-မ်ိဳးႀကီး
04-မရွိေတာ႔ဘူး-ေဂ်မိုး
05-ဘာေၾကာင္႔-ေနာေနာ္
06-ယံုလိုက္-စံပီး
07-ခရစ္ေတာ္ပဲ-L.လြန္း၀ါ
08-အေတြးတစ္ခု-ေဂ်မိုး
09-ေျပး-ေနာေနာ္
10-လွမ္းလို႔မမီ ကမ္းအေ၀း-စံပီး၊ေဂ်မိုး၊

Saturday, June 2, 2012

တစ္လမ္းတည္း(mp3)01-ယံုၾကည္လက္ခံပါ-စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္+ဇမ္ႏူး
02-ျမစ္တစ္စင္းရွိေသးတယ္-ဂေရဟမ္
03-ေကာင္းကင္ထက္ကနန္း-ခရစၥတိုဖာ
04-မိုးဆမ္းပန္း-တင္ဇာေမာ္
05-နိုးထပါေစ-ဘရိတ္ကီ
06-သက္ေသခံပါ-ေခ်ာစုခင္
07-အာလဖ ၾသေမဃ-ေစာ၀င္းလြင္
08-တစ္လမ္းတည္း-ဒီဥကၠာ
09-ေယရႈဘုရားအၿမဲရွိတယ္-ရတနာဦး
10-သုခမဲ႔သုခ-ဒီးေလး
11-ခ်စ္ျခင္းအဂၢါယ္-ဆုန္သင္းပါရ္
12-ကယ္တင္လွည္႔ပါ-SNO
13-ရွင္သန္ေနပါ-စံပီး
14-ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း-ဇမ္ႏူး

Friday, June 1, 2012

ကယ္တင္ျခင္း လက္တစ္စံု(mp3)


Thursday, May 31, 2012

မီးျပတိုက္01-လြတ္ေျမာက္ေစသူ-ေဒးဗစ္ယံုမိုး
02-အမုန္းမီးမ်ားျငိမ္းလိုက္ပါ-မီးမီးခဲ
03-တံခါး-စံပီး
04-မီးျပတိုက္-မ်ိဳးႀကီး
05-ျမစ္တစင္း-ခ်စ္စမ္းေမာင္
06-အမွတ္တမဲ႔-ေနာေနာ္
07-အသက္ေမြးေလာက္ေသာ-လာေဖာဆက္
08-ဧဒင္သစ္ဆီ-ဂ်ိဳးဇက္ေအာင္
09-အိမ္ျပန္ခဲ႔ပါ-ေစာ၀င္းလြင္
10-နားေညာင္းလွည္႔ပါ-ေတေတ
11-ေနာင္တစိတ္ကိုေပးလွည္႔ပါ-ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း
12-တန္ဖိုး-ေလးျဖဴ
13-ျပန္လာခဲ႔ေတာ႔-ခင္ခင္မိုး
14-ဆူးထက္ကပန္း-L.လြန္း၀ါ